مقاله عنوان فارسی: تعامل روحانیت و دولت اسلامی (عنوان عربی: التعاون المشترک بین الحکومه و رجال الدین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۳۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تعامل روحانیت و دولت اسلامی (عنوان عربی: التعاون المشترک بین الحکومه و رجال الدین)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روحانیت
مقاله دولت اسلامی
مقاله دولت سالاری
مقاله روحانیت سالاری
مقاله روحانیت ستیزی
مقاله تعامل نهادی (کلیدواژه عربی: رجال الدین
مقاله الحکومه الإسلامیه
مقاله سیاده الحکومه
مقاله سیاده رجال الدین
مقاله معاداه رجال الدین
مقاله التعاون الأساسی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همه اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولا ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصه حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و… است.
در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.