مقاله عنوان فارسی: تصحیح رساله «الوظائف فی المنطق» و مقدمه و تعلیقه بر آن (عنوان عربی: تصحیح رساله «الوظائف فی المنطق» مع مقدمه والتعلیق علیها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۹۵ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تصحیح رساله «الوظائف فی المنطق» و مقدمه و تعلیقه بر آن (عنوان عربی: تصحیح رساله «الوظائف فی المنطق» مع مقدمه والتعلیق علیها)
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: محمد بن موسی مغربی
مقاله الوظائف فی المنطق
مقاله منطق
مقاله ابن سینا (کلیدواژه عربی: محمد بن موسی المغربی
مقاله الوظائف فی المنطق
مقاله المنطق
مقاله ابن سینا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوئی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
گزیده نویسی در منطق، سنت متداولی بوده است که حکیمان در سده های مختلف بدان روی آورده اند؛ سنتی که در سده هفتم هجری به اوج خود رسید. از نوشته های سودمند این عصر رساله «الوظائف فی المنطق»، تالیف شمس الدین محمد بن موسی مغربی (۶۸۳ق) است که همچنان به صورت خطی باقی مانده و حتی بیش تر مراکزی که نسخه ای از آن را نگه می دارند، نام نویسنده و عنوان رساله را نشناخته و آن را با عنوان «رساله فی المنطق» و به صورت مجهول المولف معرفی کرده اند. نوشتار پیش رو بر آن است پس از بیان مقدمه ای در معرفی اجمالی این رساله و نسخه های مورد استفاده از آن در روند تصحیح، متن مصحح آن را همراه با تعلیقات مصحح در اختیار منطق پژوهان قرار دهد.