مقاله عنوان فارسی: تسلسل اراده ها در افعال ارادی و راه حل های آن (عنوان عربی: اشکالیه تسلسل الارادات فی الفعل الارادی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کلام اسلامی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تسلسل اراده ها در افعال ارادی و راه حل های آن (عنوان عربی: اشکالیه تسلسل الارادات فی الفعل الارادی)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جبر فلسفی
مقاله اختیار
مقاله اراده
مقاله فاعل مختار
مقاله فاعل موجب
مقاله تسلسل (کلیدواژه عربی: الجبر الفلسفی
مقاله الاختیار
مقاله الاراده
مقاله الفاعل المختار
مقاله الفاعل الموجب
مقاله التسلسل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله جبر و اختیار از مباحث بسیار مهم در حوزه انسان شناسی است که در میان فلاسفه، متکلمان، اصولیون و روانشناسان مطرح می باشد. جبر به اعتبار اسباب و عوامل آن، به جبر کلامی، روان شناختی و فلسفی تقسیم می گردد. در این میان، جبر فلسفی اهمیت ویژه ای دارد و غالبا توسط فلاسفه نفی شده است. در مقابل برخی از متکلمان آن را به عنوان لازمه دیدگاه های فلاسفه، امری اجتناب ناپذیر دانسته و مستلزم سلب اختیار می دانند. در میان مسائل فلسفی، سه مساله مستلزم جبر و سلب اختیار پنداشته شده است: یکم. «ضرورت سابق» که مستفاد از قاعده فلسفی «الشیئ ما لم یجب لم یوجد» است، دوم. منتهی شدن اراده انسان به اراده واجب بالذات، سوم) غیر ارادی بودن اراده. مساله اخیر، جزو مسائل بسیار مشکل در حوزه افعال اختیاری است، و بزرگانی همچون فارابی، بوعلی سینا، فخر رازی، میرداماد، صدرالمتالهین، علامه طباطبائی، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، محقق اصفهانی، امام خمینی و محقق خوئی به تبیین و تحلیل آن پرداخته و در جهت حل آن پاسخ های مختلفی ارائه نموده اند.