مقاله عنوان فارسی: تحول و تکامل در معرفت (عنوان عربی: تکامل المعرفه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در کلام اسلامی از صفحه ۹۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحول و تکامل در معرفت (عنوان عربی: تکامل المعرفه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تحول
مقاله تکامل
مقاله معرفت
مقاله صور علمی
مقاله بدیهیات
مقاله نظریات
مقاله فهم بهتر (کلیدواژه عربی: التحول
مقاله التکامل
مقاله المعرفه
مقاله الصور العلمیه
مقاله البدیهیات
مقاله النظریات
مقاله الفهم الافضل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهی فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
صور ذهنی به جهت تجرد و ثبات خود، تغییر یا تکامل نمی پذیرند و امر صدق و کذب تصدیقات و گزاره ها بین وجود و عدم دایر است، یعنی صادق تر یا کاذب تر بودن تصدیقات معنا ندارد. تصدیق بدیهیات و ضروریات از تحول در امانند، هر چند فهم بهتر آن ها میسر شود. از طرف دیگر، نظریات تغییرپذیرند، هر چند یقینیات منطقی از جهت منطقی استوارند. فهم بهتر – به معنای تحول کیفی فهم – نیز، امکان پذیر است که با تکامل نفس پدید می آید.نفس انسانی با تهذیب درونی و اتحاد با معلومات خویش تکامل می یابد. و هر گونه تغییر یا تکاملی تنها در نفوس بشری واقع می شوند.