مقاله عنوان فارسی: تحلیل و بررسی نبوت پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت (عنوان عربی: بحث حول نبوّه رسول الله علیهما السلام قبل البعثه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل و بررسی نبوت پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت (عنوان عربی: بحث حول نبوّه رسول الله علیهما السلام قبل البعثه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پیامبر اکرم (ص) نبوت
مقاله رسالت
مقاله شرایع آسمانی
مقاله هم زمانی (کلیدواژه عربی: النبی محمّد علیهما السلام
مقاله النبوه
مقاله الرساله
مقاله الشرائع السماویه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی زاده عبدالهادی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
چگونگی زندگانی پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت، از زمینه های مورد توجه از دیدگاه تاریخی کلامی و روایی است. دقت نظر در شواهد مبنی بر آگاهی های غیبی پیامبر کرم (ص) در این دوران، و روند زندگی اعتقادی ایشان، و کاوش در تفاوت های طرح شده میان دو مفهوم نبوت و رسالت، می تواند مویدی بر این دیدگاه باشد که پیامبر کرم (ص) در دوران قبل از بعثت از مراتبی از نبوت برخوردار بود. استخراج دیدگاهی جامع درباره تفاوت میان دو مقام نبوت و رسالت و ارائه تعریف صحیحی از نبوت به عنوان مبنای پژوهش، نخستین گام در جهت بررسی فرضیه مقاله حاضر به شمار می رود. گام بعدی استخراج شواهدی است که بر این آگاهی های غیبی و روابط با ملک دلالت می کند. کندوکاو در سیره پیامبر اکرم (ص) و بررسی احتمالات گوناگون درباره شریعت ایشان، حاکی از آن است که در دوران پیش از بعثت، آئین خود را از طریق ارتباط با عالم غیب دریافت می کرده است.