مقاله عنوان فارسی: تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره دبیرستان بر اساس میزان برخورداری آنها از مولفه های وحدت اسلامی (عنوان عربی: تحلیل محتوای کتب الدین والحیاه لمرحله الإعدادیه علی أساس ما جاء فیها من مقومات الوحده الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تربیت اسلامی از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره دبیرستان بر اساس میزان برخورداری آنها از مولفه های وحدت اسلامی (عنوان عربی: تحلیل محتوای کتب الدین والحیاه لمرحله الإعدادیه علی أساس ما جاء فیها من مقومات الوحده الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: وحدت اسلامی
مقاله کتاب های دین و زندگی دوره دبیرستان
مقاله تحلیل محتوا
مقاله جهان اسلام (کلیدواژه عربی: الوحده الإسلامیه
مقاله کتب الدین والحیاه لمرحله الإعدادیه
مقاله تحلیل المحتوی
مقاله العالم الإسلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سنی شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره دبیرستان بر اساس میزان توجه به مولفه های وحدت اسلامی است. رویکرد این پژوهش، رویکرد ترکیبی کمی و کیفی و ابزار اندازه گیری، اسنادی (مراجعه به کتاب های بینش دینی دوره دبیرستان) و روش جمع آوری داده ها روش تحلیل محتوا است. یافته های به دست آمده در این پژوهش، حکایت از این دارند که مولفه های وحدت اسلامی در کتاب های دین و زندگی عبارتند از: اصول دین مشترک، فروع دین مشترک آداب و آیین های مشترک، اخلاق اسلامی و بالاخره تاریخ مشترک. در مجموع، یافته ها نشان می دهند که تنها برخی مولفه های مربوط به وحدت اسلامی در کتاب های دین و زندگی دوره دبیرستان مطرح شده اند. پیشنهاد می شود که کتاب های درسی دوره متوسطه از جهت برخورداری از مولفه های وحدت اسلامی مورد تجدید نظر قرار گیرند و بخش هایی جهت آشنایی بیشتر متربیان شیعه با مذاهب دیگر به کتاب های درسی اضافه شود.