مقاله عنوان فارسی: تحلیل محتوای مداحی های مذهبی مردم پسند (مقایسه مداحی های سنتی و مدرن) (عنوان عربی: تحلیل مضمون قراءه المراثی والموالید الدینیه التی یمیل إلیها الناس (دراسه مقارنه بین القراءه التقلیدیه والحدیثه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل محتوای مداحی های مذهبی مردم پسند (مقایسه مداحی های سنتی و مدرن) (عنوان عربی: تحلیل مضمون قراءه المراثی والموالید الدینیه التی یمیل إلیها الناس (دراسه مقارنه بین القراءه التقلیدیه والحدیثه))
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تحلیل محتوا
مقاله مداحی سنتی و مدرن
مقاله آئین عزاداری
مقاله دین مردم پسند (کلیدواژه عربی: تحلیل المضمون
مقاله قراءه المراثی التقلیدیه والحدیثه
مقاله مراسیم العزاء
مقاله الدین الذی یمیل له الناس)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفا داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش با هدف مقایسه، شناخت و تحلیل جامعه شناختی مداحی های سنتی و مدرن در یک دهه اخیر از نظر محتوا، ادبیات، سبک اجرا تدوین یافته است. چارچوب نظری، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی مناسک دینی دورکیم، گیرتز و برگر می باشد. روش تحقیق اسنادی، تکنیک تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه معکوس است. بر اساس یافته ها، مداحی های مدرن دارای درون مایه احساسی و عاطفی، ادبیات عامیانه، عاشقانه، تحقیرآمیز و محتوایی با مضمون عشق زمینی و اظهار ارادت به مولا و مراد، سبک شور، هیجان آفرینی بسیار زیاد، سیستم نورپردازی و صوتی حرفه ای و مدیریت صحنه حرفه ای مداح می باشند. در حالی که، مداحان سنتی بیشتر بر توصیف مظلومیت اهل بیت (ع) تاکید دارند و اغلب از ادبیات رسمی، درون مایه احساسی و اخلاقی، سبک واحد و زمینه استفاده می کنند. در مجموع، هر دو نوع مداحی عاری از غنای محتوایی هستند و در مقابل صورت گرا، هیجان آفرین و نمایش محور هستند.