مقاله عنوان فارسی: تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه (عنوان عربی: لتحلیل الفقهی الحقوقی أساس الغرر فی التأمین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه (عنوان عربی: لتحلیل الفقهی الحقوقی أساس الغرر فی التأمین)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مغابنه
مقاله بیمه گر
مقاله بیمه گذار
مقاله غرر ذاتی
مقاله بیمه
مقاله اسقاط ما لم یجب (کلیدواژه عربی: المغابنیه
مقاله المؤمن
مقاله الغرر الذاتی
مقاله التأمین
مقاله إسقاط ما لم یجب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدسرایی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد، از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلق و باطل می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مد نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسری حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. مقاله حاضر ضمن رد دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی تواند به صحت آن خدشه ای وارد کند.