مقاله عنوان فارسی: تحلیل روشهای مفسران فریقین در تعامل با روایات تفسیری پیامبر (ص) با تاکید بر گرایشات اعتقادی آنها (عنوان عربی: البحث حول طرق المفسرین للفریقین فی مواجهه مع الروایات النبوی التفسیریه موکدا الاتجاهات الاعتقادیه منهم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۹۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل روشهای مفسران فریقین در تعامل با روایات تفسیری پیامبر (ص) با تاکید بر گرایشات اعتقادی آنها (عنوان عربی: البحث حول طرق المفسرین للفریقین فی مواجهه مع الروایات النبوی التفسیریه موکدا الاتجاهات الاعتقادیه منهم)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روایات تفسیری پیامبر
مقاله تعامل مفسران
مقاله گرایشات اعتقادی
مقاله کمیت روایات تفسیری (کلیدواژه عربی: الروایات النبوی التفسیریه
مقاله مواجهات المفسرین
مقاله الاتجاهات الاعتقادیه
مقاله کمیه الروایات النبوی التفسیریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی زاده کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی راد محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی علی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تحلیل صدوری و متنی روایات تفسیری پیامبر اکرم (ص)، موضوعی پویا و از جهت ضرورت، دربین موضوعات، علوم قرآنی و حدیث و نیز تفسیر قرآن، شاخص ترین است. در این تحقیق سعی شده، روایات تفسیری پیامبر (ص) با رویکردی جدید، واز جهاتی چون: تحلیل و بررسی صدوری این روایات بر اساس معیارهای موجود، بررسی فقه الحدیثی این روایات و شناخت کمی و کیفی و نیز توجه به نقش و جایگاه آنها در تفسیر و نقد و تحلیل روشهای تعامل مفسران فریقین و توجه به جهات افتراق و اشتراک هر یک از آنها، در برخورد با این روایات تفسیری، مورد پردازش قرار گیرد. لذا در این راستا به معیارهای مهمی دست یافتیم که ما را در شناخت بیشتر روشهای تعامل مفسران رهنمون می نماید. علاوه بر معیار، پرهیز مفسران از پیش داوری در تعامل با روایات تفسیری نبوی؛ که بدان اشاره و پرداخته شده، به برخی معیارهای مهم دیگری چون: استناد در روایات تفسیری، تحلیل صدوری و متنی روایات تفسیری پیامبر، پرهیز از اسراییلیات، نیز در این تحقیق پردازش شده است.