مقاله عنوان فارسی: تحلیل تفسیری آیات پاداش رسالت (عنوان عربی: تحلیل تفسیری لآیات ثواب الرساله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل تفسیری آیات پاداش رسالت (عنوان عربی: تحلیل تفسیری لآیات ثواب الرساله)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آیات مودت
مقاله مود ه فی القربی
مقاله پاداش رسالت
مقاله نسخ
مقاله استثنا (کلیدواژه عربی: آیات الموده
مقاله الموده فی القربی
مقاله أجر الرساله
مقاله النسخ
مقاله الإستثناء)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی اسماعیلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قرآن کریم پیرامون درخواست پاداش رسالت پیامبران دو گونه سخن گفته است، برخی از آیات به نقل از پیامبران و پیامبر خاتم (ص)، مطالبه مزد رسالت را از جانب ایشان نفی کرده و آن را ویژه خداوند متعال به شمار آورده است و حال آنکه در برخی از آیات مانند: ۵۷ فرقان، ۴۷ سبا و ۲۳ شوری، برای امر رسالت و پیامبری، از مردم درخواست مزد و پاداش شده است. این مقاله بر آن است تا با طرح دیدگاه مفسران قرآن در این خصوص و با تبیین این دو گروه از آیات، به رفع تعارض ظاهری آنها بپردازد و با مفهوم شناسی واژه مودت و قربی و بررسی پیرامون نوع استثنا در آیه «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی» و نقد ادعای نسخ آیه، این موضوع را تحلیل و بررسی نماید. پژوهشگران در پایان باورمند گردیده اند که پاداش رسالت پیامبر خاتم (ص)، همان اظهار مودت به اهل بیت پاک و مطهر ایشان است.