مقاله عنوان فارسی: تحلیل تاثیر و چگالی جمعیت بر تغییرات فناوری منطقه ای در ایران (عنوان عربی: تحلیل تأثیر السکان وحجمهم علی التغییرات التقنیه الإقلیمیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل تاثیر و چگالی جمعیت بر تغییرات فناوری منطقه ای در ایران (عنوان عربی: تحلیل تأثیر السکان وحجمهم علی التغییرات التقنیه الإقلیمیه فی إیران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: چگالی جمعیت
مقاله داده های تابلویی پویا
مقاله رشد اقتصادی منطقه (کلیدواژه عربی: الحجم السکانی
مقاله معطیات البیان الفاعل
مقاله النمو الاقتصادی للمنطقه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شبانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
جمعیت و چگالی جمعیت، یکی از متغیرهای اثرگذار بر تغییرات فناوری در مناطق است. جمعیت بیشتر، نوآوران بیشتری دربر دارد؛ همچنین با فرض ثابت بودن اندازه زمین، چگالی جمعیت بالاتری ایجاد می شود و این چگالی جمعیت نیز ارتباطات و مبادله را تسهیل می کند، اندازه بازارها و امکان تخصصی شدن آنها را افزایش می دهد و سبب افزایش تقاضا برای ابداعات می شود. همه این عوامل خلق و انتشار تکنولوژی های جدید را ترغیب می کند؛ بنابراین جمعیت و چگالی جمعیت هر دو توسعه تکنولوژی را تقویت می کنند.
هدف این نوشتار، تحلیل تاثیر متغیر جمعیت و چگالی جمعیت بر تغییرات فناوری استان های ایران است و در آن از چارچوب مدل کلاسن و نستمن (۲۰۰۶) بهره گرفته می شود. الگوی اقتصاد سنجی بر اساس مدل کلاسن و نستمن طراحی شده است که برای ۲۸ استان ایران طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۸) با روش داده های تابلویی پویا برآورد می شود. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی اقتصاد سنجی حاکی از تاثیر مثبت جمعیت و چگالی جمعیت بر تغییرات فناوری استان ها در ایران است.