مقاله عنوان فارسی: تحلیلی مفهومی از روش «تبیین» و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (عنوان عربی: تحلیل لمفهوم اسلوب «التبیین» و تطبیقاته فی التربیه الأخلاقیه، تفسیر المیزان نموذجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تربیت اسلامی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی مفهومی از روش «تبیین» و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (عنوان عربی: تحلیل لمفهوم اسلوب «التبیین» و تطبیقاته فی التربیه الأخلاقیه، تفسیر المیزان نموذجا)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تبیین
مقاله قرآن کریم
مقاله تربیت اخلاقی
مقاله علامه طباطبایی (ره)
مقاله تفسیر المیزان (کلیدواژه عربی: التبیین
مقاله القرآن الکریم
مقاله التربیه الأخلاقیه
مقاله العلامه الطباطبائی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده قمصری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله، تحقیقی کاربردی است که با رویکرد درون دینی و با شیوه تحلیل آیات مربوطه از قرآن کریم انجام شده است تا ابعاد و مولفه های شیوه «تبیین» – ویژگی های تبیین کننده، شیوه تبیین و مخاطب – روشن شود. سپس کاربرد این شیوه در تربیت اخلاقی مطرح شده و بر اساس یافته ها، وضع موجود برنامه های تربیت اخلاقی کشور مورد بررسی آسیب شناسانه قرار گرفته و مشخص شده است که تمام مولفه های مورد نظر (محتوای کتب درسی، روش تدریس، شیوه های ارزشیابی و مهارت های مربی) از شیوه تربیتی تبیین فاصله زیادی دارند. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی جهت تغییر و اصلاح روش های تربیتی موجود و جایگزین کردن آن با روش قرآنی تبیین، برای دو نظام رسمی و غیر رسمی تربیت اخلاقی، به تفکیک مطرح شده است.