مقاله عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تنفیذ الترهیب، فاعلیه النظام الإداری. دراسه تحلیلیه لمسأله الإشراف علی القوانین والمقررات فی النظام الحقوقی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نظارت شرعی
مقاله فقهای شورای نگهبان
مقاله مصوبات مجلس شورای اسلامی
مقاله مصوبات دولتی (کلیدواژه عربی: الإشراف الشرعی
مقاله فقهاء مجلس صیانه الدستور
مقاله مقررات مجلس الشوری الإسلامی
مقاله مقررات الحکومه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویشوند ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: راجی سیدمحمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شوون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور، همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحا در قانون اساسی پی شبینی شده (مانند مرجع تشخیص و نح وه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.