مقاله عنوان فارسی: تحلیلی بر مساله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ کلام اسلامی (عنوان عربی: تحلیل تاریخی فی مسئله الحدوث و القدم الزمانی فی تاریخ علم الکلام الاسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۷۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی بر مساله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ کلام اسلامی (عنوان عربی: تحلیل تاریخی فی مسئله الحدوث و القدم الزمانی فی تاریخ علم الکلام الاسلامی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حدوث
مقاله قدم
مقاله حدوث و قدم زمانی
مقاله تاریخ کلام
مقاله متکلمان (کلیدواژه عربی: الحدوث
مقاله القدم
مقاله الحدوث و القدم الزمانی
مقاله تاریخ الکلام
مقاله المتکلمون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاریاب محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله حدوث و قدم زمانی عالم، پرسش از آن است که آیا عالم از ازل موجود بوده یا آنکه ابتدای زمانی داشته است؟ این مساله از دیرباز مورد بحث میان عالمان مسلمان و غیر مسلمان بوده است. این تحقیق به بررسی تاریخی این مساله در تاریخ علم کلام و با تکیه بر نظریات مهم ترین متکلمان مکاتب مختلف مسلمان می پردازد. به نظر می رسد، پیشینه بحث از این مساله به دوران یونان باستان برگشته، در تاریخ علم کلام نیز این مساله از همان آغاز پیدایش این علم مطرح بوده است. اگر چه تصور می شود، متکلمان یکصدا بر حدوث زمانی عالم تاکید کرده اند، واکاوی تاریخی این مساله بیان گر رویکردهای مختلف متکلمان در این خصوص است.