مقاله عنوان فارسی: تحلیلی بر محرک کنش با رویکرد مقایسه ای بین دیدگاه های جامعه شناسان غربی و اسلام (عنوان عربی: دراسه تحلیله مقارنه بین آراء علماء الاجتماع الغربیین والمسلمین حول محرک التفاعل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی بر محرک کنش با رویکرد مقایسه ای بین دیدگاه های جامعه شناسان غربی و اسلام (عنوان عربی: دراسه تحلیله مقارنه بین آراء علماء الاجتماع الغربیین والمسلمین حول محرک التفاعل)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کنش
مقاله محرک کنش
مقاله رفتار
مقاله مطالعه موضوعی
مقاله رویکرد مقایسه ای
مقاله نیت
مقاله نظریه کنشی اسلام (کلیدواژه عربی: التفاعل
مقاله محرک التفاعل
مقاله السلوک
مقاله الدراسه الموضوعیه
مقاله الرؤیه المقارنه
مقاله النیه
مقاله نظریه التفاعل الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرسپاه اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی امینی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امروزه طرح گسترده مباحثی چون بومی سازی و اسلامی سازی دانش، ضرورت استخراج و تبیین دیدگاه اسلام درباره مسائل اساسی علوم انسانی از جمله جامعه شناسی را بیش از پیش نمایان ساخته است. اما درتبیین علوم انسانی اسلامی، دو شیوه هست: اول نفی مطلق دستاوردهای کنونی و پایه ریزی پارادایم جدید علمی؛ دوم استفاده از علوم موجود وپالایش و تکمیل آن با بهره گیری از آموزه های اسلام.
این مقاله، با روش اسنادی بر مبنای رهیافت دوم و با رویکرد مقایسه ای که از روش های اصلی تحقیقات در علوم اجتماعی است، مفهوم کنش را در آرای اندیشوران شاخص غربی بررسی، و نظر قرآن و روایات را در این باره شرح داده، به مقایسه تطبیقی آنها پرداخته است. اسلام برخلاف اغلب نظریات غربی، که به نوعی تحلیل دو متغیره و یک بعدی در این خصوص پرداخته اند، با تحلیل همه جانبه از موضوع کنش، به ابعاد روانی، جسمی، طبیعی و اجتماعی در صدور کنش اشاره نموده و پنج رکن اصلی کنش را کنشگر، آزادی، فرصت، امکانات و انگیزه (نیت) دانسته است.