مقاله عنوان فارسی: تحلیلی از واژه ولایت در سپهر اندیشه سیاسی اسلام (عنوان عربی: تحلیل مصطلح الولایه فی أفق الفکر السیاسی فی الإسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی از واژه ولایت در سپهر اندیشه سیاسی اسلام (عنوان عربی: تحلیل مصطلح الولایه فی أفق الفکر السیاسی فی الإسلام)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ولایت
مقاله نظام سیاسی اسلام
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله ولایت فقیه (کلیدواژه عربی: الولایه
مقاله النظام السیاسی فی الإسلام
مقاله الفکر السیاسی
مقاله ولایه الفقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپیشه فرد مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام محسوب می شود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریه ولایت فقیه، محسوب می شود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقی صواب از مفهوم ولایت بوده است. مقاله پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومه مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشه سیاسی اسلام می باشد.