مقاله عنوان فارسی: تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی (ره) (عنوان عربی: الجمود العقلی و فکره الإنغلاق لدی منهج الامام الخمینی (ره)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی (ره) (عنوان عربی: الجمود العقلی و فکره الإنغلاق لدی منهج الامام الخمینی (ره))
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تحجر
مقاله تحجرگرایی
مقاله مقدس مأبی
مقاله خوارج
مقاله امام خمینی (ره) (کلیدواژه عربی: الجمود الفکری
مقاله الرجعیه
مقاله المتاجر الدینی
مقاله الخوارج
مقاله الامام الخمینی (ره))

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرخانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رجائی نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تحجر و جمود فکری همزاد با ادیان و عقاید بشری است. تاریخ اسلام و جامعه اسلامی نیز از بدو تشکیل حکومت اسلامی در مدینه از این جریان انحرافی به دور نبوده و در دوره های مختلف تاریخ اسلام شاهد فراز و فرود این جریان هستیم، به ویژه در دوره معاصر ایران جریان تحجر به سوی ریشه دارتر و تنومندتر شدن حرکت است. در این مقاله تاکید بر نوعی از تحجر است که نگاه سلفی به دین و مذهب دارد و هیچ تحول و نوآوری و حتی تحول مبتنی بر اصول را بر نمی تابد. تحجر از جمله جریان های مخالف با تفکر و نهضت امام خمینی (ره) به شمار می رود؛ از این رو امام به موازات حرکت سیاسی اش، با صراحت و جدیت بیشتر به مبارزه و مقابله با جریان تحجرگرایی برخاست. این رویکرد امام با تحجر پس از پیروزی انقلاب افزایش یافت و به ویژه در اواخر عمرش در پیام تاریخی منشور روحانیت درباره این جریان فرمودند: «خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران، نخورده است».