مقاله عنوان فارسی: تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ابن سینا (عنوان عربی: بیان فلسفه الوحی برؤیه ابن سینا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در معرفت کلامی از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ابن سینا (عنوان عربی: بیان فلسفه الوحی برؤیه ابن سینا)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابن سینا
مقاله وحی
مقاله عقل قدسی
مقاله حس مشترک
مقاله عقل فعال
مقاله قوه متخیله (کلیدواژه عربی: ابن سینا
مقاله الوحی
مقاله العقل القدسی
مقاله الحس المشترک
مقاله العقل الفعال
مقاله قوه التصور)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاه زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ابن سینا، از برجسته ترین متفکران مشایی جهان اسلام، تبیین ویژه ای از وحی ارائه داده است. از دیدگاه او، منشا علوم وحیانی، عقل فعال است و نفس نبی بر اثر برخورداری از عقل قدسی، به عقل فعال متصل شده، معارف غیبی در نفس او منعکس می گردد، سپس این معارف دریافتی توسط قوه متخیله نبی، محاکات می شود و به صورت جزئی و در قالب الفاظ، به حس مشترک نبی می رسند.