مقاله عنوان فارسی: تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران (عنوان عربی: بیان نموذج مفهومی لباثولوجیا أوضاع المسجد فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران (عنوان عربی: بیان نموذج مفهومی لباثولوجیا أوضاع المسجد فی إیران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مسجد
مقاله وضعیت مسجد
مقاله مدیریت مسجد
مقاله آسیب شناسی مسجد (کلیدواژه عربی: المسجد
مقاله أوضاع المسجد
مقاله إداره المسجد
مقاله الباثولوجیا
مقاله باثولوجیا المسجد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم الهی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی زاده امیرمسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این مقاله دستیابی به الگویی مفهومی در انجام مطالعات آسیب شناختی وضعیت مسجد در ایران است. این الگو، محصول مصاحبه با ۲۳ نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مطالعات مسجد است. داده های این مصاحبه ها، با روش تحلیل مضمونی، تحلیل و گونه شناسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل و آسیب های مربوط به نهاد مسجد در سه حوزه کلی قرار می گیرند: ۱٫ حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ ۲٫ عناصر، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دخیل در اداره مسجد؛ ۳٫ نهادها و سازمان های مذهبی و فرهنگی موازی با مسجد. این سه حوزه دربردارنده تمامی مسائل پیرامون مسجد است. براساس الگوی مفهومی پیشنهادی، بسیاری از آسیب ها، علل بروز، پیامدها، و راه کارهای رفع آنها در این سه حوزه قرار می گیرند.