مقاله عنوان فارسی: تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه (عنوان عربی: تبیین العلاقه بین القضاء الالهی العینی و اختیار الانسان، فی الحکمه المتعالیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه (عنوان عربی: تبیین العلاقه بین القضاء الالهی العینی و اختیار الانسان، فی الحکمه المتعالیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قضا
مقاله قدر
مقاله علیت
مقاله علم الهی
مقاله نظام هستی
مقاله اختیار
مقاله حکمت متعالیه (کلیدواژه عربی: قضاء عینی
مقاله علیت
مقاله علم الهی
مقاله نظام هستی
مقاله جبر و اختیار
مقاله حکمت متعالیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه گیر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مساله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. چنانچه قضا الهی را از نظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به عنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود؛ و اگر نظام علی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می شود. بنابراین، مساله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به طوری که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مساله در حکمت متعالیه در دو سطح حکمی – فلسفی و توحیدی – عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می باشد.