مقاله عنوان فارسی: تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک (عنوان عربی: بیان الأخلاق الفاضله فی الفلسفه السیاسیه التقلیدیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک (عنوان عربی: بیان الأخلاق الفاضله فی الفلسفه السیاسیه التقلیدیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق
مقاله فضیلت
مقاله خیر
مقاله غایت
مقاله سعادت
مقاله سیاست
مقاله فلسفه سیاسی کلاسیک (کلیدواژه عربی: الأخلاق
مقاله الفضیله
مقاله الخیر
مقاله الغایه
مقاله السعاده
مقاله السیاسه
مقاله الفلسفه السیاسیه التقلیدیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک، از سنخ اخلاق غایت گرا و هنجاری است و با مفاهیم اخلاقی چون فضیلت و رذیلت، خیر و خوبی، بایستی اخلاقی، فعل ارادی، فاعل ارادی، سعادت و کمال در ارتباط است. نظریه های اخلاقی فضیلت محور، از ویژگی غایت گرا بودن، تاکید بر عامل درستکار به جای صرف عمل، ابتنای ارزش ها بر ارزش های ذاتی عقلی، ممتاز بودن جایگاه نیت و انگیزه های فاعل در آن، برتری حکمت بر قواعد الزامی و تقدم الگوها و اسوه های اخلاقی برخوردارند. همچنین اخلاق فضیلت را می توان از چهار منظر تاریخی، غایت گروی، وحدت یا کثرت گروی، دینی یا سکولار مورد بررسی قرار داد.