مقاله عنوان فارسی: تبیینی نو از مساله عصمت و واکاوی نظریه سهو النبی (ص) (عنوان عربی: النظریه الجدیده حول العصمه و تحلیل نظریه سهو النبی (ص)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبیینی نو از مساله عصمت و واکاوی نظریه سهو النبی (ص) (عنوان عربی: النظریه الجدیده حول العصمه و تحلیل نظریه سهو النبی (ص))
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عصمت
مقاله علم
مقاله فراموشی
مقاله اسهاء
مقاله سهو النبی (ص) (کلیدواژه عربی: العصمه
مقاله العلم
مقاله النسیان
مقاله الاسهاء
مقاله سهو النبی (ص))

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تنکابنی سیدموسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله معتقدات اساسی ادیان خصوصا ادیان توحیدی و بالاخص دین مبین اسلام مساله عصمت است. اصل این مساله چندان جای بحث و بررسی ندارد، لکن محدوده آن و تعریفی که از آن ارائه می شود محل نقص و ابرام است. در این میان ارائه دیدگاه هایی که به محدود کردن عصمت می انجامد جای تامل داشته و جلب توجه می نماید. یکی از این نظریه ها به سهو النبی (ص) مشهور است.
پژوهش پیش رو بر آن است که با بررسی معنای لغوی و اصطلاحی عصمت و ارائه مفهومی روشن و جدید برای عصمت، و هم چنین طرح دلایل عقلی و نقلی عصمت از سهو و فراموشی پیامبر (ص)، دیدگاه سهو النبی (ص) را از نظر تاریخی و روایی و نیز نظریه اسهاء را بررسی کند و نتایج موشکافانه تری از این مبحث مهم دینی را پیش روی شیفتگان حقیقی دین الهی قرار دهد. از این رو با دقت و تامل در مساله عصمت و سهو النبی (ص) در این پژوهش، به اهمیت و ضرورت بیشتر بحث واقف خواهیم شد؛ که با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی و تحلیلی به سوالات پژوهش پرداخته و آنها را مبین ساخته است.