مقاله عنوان فارسی: تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت های دینی در حکومت اسلامی (عنوان عربی: التمییز الإیجابی فی الإسلام وحقوق الأقلیات الدینیه فی الحکومه الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت های دینی در حکومت اسلامی (عنوان عربی: التمییز الإیجابی فی الإسلام وحقوق الأقلیات الدینیه فی الحکومه الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اقلیت ها
مقاله حقوق بشر
مقاله حقوق شهروندی
مقاله تبعیض مثبت
مقاله ایران
مقاله اسلام (کلیدواژه عربی: الأقلیات
مقاله حقوق الإنسان
مقاله حقوق المواطنه
مقاله التمییز الإیجابی
مقاله إیران
مقاله الإسلام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مساله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی و نه حقوق بشری بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیه مباحث حقوقی مدون امروزی مساله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مساله، با تاکید بر حقوق و آزادی های اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساسا نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.