مقاله عنوان فارسی: تاویل های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصه آدم در تفاسیر برگزیده (عنوان عربی: التأویلات التمثیلیه التاریخیه والخیالیه عن قصه آدم (ع) فی التفاسیر المختاره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاویل های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصه آدم در تفاسیر برگزیده (عنوان عربی: التأویلات التمثیلیه التاریخیه والخیالیه عن قصه آدم (ع) فی التفاسیر المختاره)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تمثیل
مقاله حقیقت
مقاله قصه آدم
مقاله تفسیر،واقعیت
مقاله قرآن (کلیدواژه عربی: التمثیل
مقاله الحقیقه
مقاله قصه آدم
مقاله التفسیر
مقاله الواقعیه
مقاله القرآن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی حاجی آبادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قصه آدم (ع) در چند سوره از قرآن کریم بیان شده است. به طور کلی دو تفسیر از قصه آدم ارائه شده است. اول تفسیر تاریخی، حقیقی و واقع گرایانه و دوم تفسیر تمثیلی. تفسیر تمثیلی به اشکال مختلفی مانند فلسفی، علمی و تکوینی بیان شده است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا تفاسیر تمثیلی با تاریخی بودن قصه آدم سازگار است و یا به نفی تاریخی نگری می انجامد؟ در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، از میان تفاسیر فلسفی دو نمونه شاخص انتخاب شده است: تفسیر ابن عربی و ملاصدرا. از تفاسیر علم گرا تفسیر المنار. تفسیر ابن عربی و ملاصدرا قصه آدم را بر نفس انسان تطبیق داده است که با آدم تاریخی جمع پذیر است. اما تفسیر المنار با حقیقت گرایی و تاریخی بودن سازگاری ندارد. در تفسیر المیزان و تسنیم بعضی از مقاطع قصه آدم به صورت تمثیل تکوینی یاد شده است. امتیاز این دو تفسیر نسبت به تفاسیر قبلی یکی در مستدل بودن تاویل تمثیلی است و دیگری در حقیقت و واقعیت داشتن تمثیل.