مقاله عنوان فارسی: تاویل طولی و مبانی آن از نگاه سید حیدر آملی (عنوان عربی: التأویل الطولی و مبانیه عند السید حیدر الآملی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاویل طولی و مبانی آن از نگاه سید حیدر آملی (عنوان عربی: التأویل الطولی و مبانیه عند السید حیدر الآملی)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تاویل
مقاله تاویل طولی
مقاله کتاب تکوینی
مقاله کتاب تدوینی
مقاله مطابقت کتاب تکوینی و تدوینی
مقاله ظاهر و باطن قرآن
مقاله روح معنا (کلیدواژه عربی: التأویل
مقاله التأویل الطولی
مقاله الکتاب التکوینی
مقاله الکتاب التدوینی
مقاله مطابقه الکتاب التدوینی و التکوینی
مقاله ظاهر و باطن القرآن
مقاله روح المعنی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزرئی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تاویل در لغت به معنای بازگشت به اصل، و در اصطلاح اهل معرفت به معنای بازگشت ظاهر به باطن است. یکی از انواع تاویل عرفانی، تاویل طولی است. تاویل طولی گذر از ظاهر و رسیدن به عمق و ژرفای کلام است. فرآیند تاویل طولی عرفانی به دو روش انجام می شود: ۱٫ روش فنی و عمومی؛ ۲٫ روش الهامی و تخصصی. علامه سیدحیدر آملی از عارفان شیعی قرن هشتم هجری است که مبانی و اصول تاویل عرفانی را بیان کرده است. یکی از مبانی مهم تاویل عرفانی، چندبطنی بودن سه کتاب قرآنی، آفاقی و انفسی و هم خوانی لایه های باطنی این سه کتاب با یکدیگر است. اگرچه تعریف سیدحیدر آملی از تاویل، بر اساس روش دوم است ولی ایشان با هر دو روش بالا به تاویل متون شریعت به ویژه قرآن پرداخته است؛ هرچند وی در شرح متون دینی از انواع دیگر تاویل، مانند تاویل «علم الحروفی» نیز بهره برده است. از دیگر مبانی مهم تاویل طولی که علامه سیدحیدر، آشکارا به آن تصریح نکرده اما در تاویل های خود از آن بهره جسته است، حقیقت و روح معنا و وضع الفاظ برای ارواح معانی می باشد. به نظر اهل معرفت، به ویژه علامه سیدحیدر، تاویل عرفانی مکمل و مهیمن بر تفسیر و عهده دار کشف اسرار و معارف تودرتوی قرآن و شریعت است. همانگونه که تفسیر قرآن برای برداشتن حجاب از ظاهر آن واجب است، تاویل قرآن نیز به منظور رسیدن به باطن آن واجب می باشد. شرط دستیابی به تفسیر ظاهری، یادگیری علوم رسمی و شرط علم به تاویل، پاکی باطنی است که با پرهیزکاری ممکن می شود. عالمان علوم ظاهری عهده دار کشف حجاب از ظاهر قرآن، و اهل معرفت و عالمان علوم باطنی، عهده دار کشف حجاب از باطن قرآن هستند و این دو گروه یار و پشتیبان یکدیگرند.