مقاله عنوان فارسی: تاملی پیرامون رجعت و رجعت کنندگان از نگاه عقل و نقل (عنوان عربی: التامل حول الرجعه والراجعون من حیث الناحیه العقلیه والنقلیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۲۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاملی پیرامون رجعت و رجعت کنندگان از نگاه عقل و نقل (عنوان عربی: التامل حول الرجعه والراجعون من حیث الناحیه العقلیه والنقلیه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: انتظار
مقاله رجعت
مقاله تناسخ
مقاله رجعت کنندگان (کلیدواژه عربی: انتظار
مقاله الرجعه
مقاله تناسخ
مقاله الراجعون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی تبار حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله مباحث بین المذاهبی که فرقه های مختلف اسلامی پیرامون آن دیدگاه های متفاوتی ارادئه داده اند، موضوع رجعت است، از آنجا که سوالات و شبهات چندی در این خصوص مطرح شده و مصادیق مختلفی در این حوزه عنوان گردیده است، موضوع رجعت و اشخاص رجعت کننده اهمیت زیادی پیدا کرده است. مشخص نمودن مرز بین رجعت و واژه های دیگری چون تناسخ و اینکه آیا رجعت با معاد همخوانی و هماهنگی هایی دارد یا خیر؟ سوال اساسی و مهمی است که باید واکاوید و حقیقت آن را روشن ساخت.
موضوع اساسی دیگر رجعت کنندگان است، آیا رجعت کنندگان تنها افراد صالح هستند، یا افراد غیرصالح هم امکان رجعت دارند؟ آیا لازم است رجعت کنندگان از دین و مذهب خاصی باشند یا از مذاهب وادیان مختلف هم ممکن است افرادی رجعت کنند وهمچنین اینکه رجعت کنندگان با اسم وعنوان مشخصی باید باشند یا اصل دربرگشت دوباره به دنیا بر اساس رفتار واقعی و اعتقاد درونی است؟.
مقاله حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش مطالعاتی به بررسی این موضوعات و مسائل پرداخته و به ابهامات و سوالات مهمی در این زمینه پاسخ داده است.