مقاله عنوان فارسی: تاملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان (عنوان عربی: تصفح فقهی حول أدله منع قضاء النساء) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان (عنوان عربی: تصفح فقهی حول أدله منع قضاء النساء)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قضاوت
مقاله زن
مقاله ذکوریت
مقاله ادله نقلی
مقاله ادله عقلی (کلیدواژه عربی: القضاء
مقاله المرأه
مقاله الذکوریه
مقاله الأدله النقلیه
مقاله الادله العقلیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مساله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسوولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تایید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادله دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان بر اساس آن تصدی این مسوولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقا ممنوع شمرد سراغ نداریم.