مقاله عنوان فارسی: تاملی در سیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پیامدهای آن (عنوان عربی: تأمل فی سیاسه تحدید النسل، آثارها و نتائجها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاملی در سیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پیامدهای آن (عنوان عربی: تأمل فی سیاسه تحدید النسل، آثارها و نتائجها)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جمعیت
مقاله تنظیم خانواده
مقاله کنترل جمعیت (کلیدواژه عربی: المجتمع
مقاله تنظیم الأسره
مقاله تحدید النسل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
همواره بحث از جمعیت، و بررسی آثار و پیامدهای آن از جمله مباحث مهم و جذاب بوده است. در مقاطعی از تاریخ کشور ما، سیاست دولت مردان بر فزونی جمعیت و در مقاطعی دیگر بر کنترل و کاهش آن بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت به یک سیاست راهبردی تبدیل شد. نتیجه آن سیاست، امروز به بار نشسته و جامعه ایران را با معضل گسل و گسست نسلی، و پیری مفرط جمعیت مواجه ساخته است. از این رو، امروز تاکید مسوولان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت می باشد. به نظر می رسد، این موضوع و اتخاذ سیاست پیشگیرانه، نیازمند توجه به زیرساخت های نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، زمینه ای، و امکانات، ظرفیت ها، محدودیت ها و مولفه های فرهنگی، دینی و اجتماعی است. به یک باره نمی توان فزونی جمعیت را امری ناپسند و کنترل آن را امری مطلوب تلقی کرد و یا به عکس.
این مقال، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی به واکاوی سیاست کنترل جمعیت و آثار و پیامدهای آن می پردازد.