مقاله عنوان فارسی: تاملی در روایات اسرار غیبت (عنوان عربی: وقفه مع روایات أسرار الغیبه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در انتظار موعود از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاملی در روایات اسرار غیبت (عنوان عربی: وقفه مع روایات أسرار الغیبه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکمت
مقاله سر غیبت
مقاله علت
مقاله ترس
مقاله سنت
مقاله بیعت (کلیدواژه عربی: الحکمه
مقاله السر الغیبه
مقاله العله
مقاله الخوف
مقاله السنه
مقاله البیعه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی جعفری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبسی نجم الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
علت غیبت، از مباحث مهم، در مورد ویژگی های امام عصر است که ذهن تمام دوستداران آن حضرت را به خود مشغول کرده است. از سوی دیگر، یکی از مباحث مهمی که مورد غفلت واقع شده و از اطراف متن نصوص وارد شده، فراتر نرفته؛ بحث علل غیبت است. اهل بیت در مقابل ذهن پرسش گر صدها میلیون شیعه در طول تاریخ قرار دارند که در اعصار مختلف با تکنولوژی های پیشرفته هر عصر به دنبال گمشده خود می گردند. بنابراین، بدیهی است که آن بزرگواران از زوایای گوناگونی به این پرسش، پاسخ گویند و علت حقیقی را رازی غیر قابل فاش بدانند و علت های ظاهری را تبیین بفرمایند. بنابراین، به نظر مناسب نمی آید برای پاسخگویی به ذهن های پرسشگر تنها به یک جواب بسنده شود. از طرفی هم چنان که مضمون روایات بازگو می کند برخی از این احادیث در جو تقیه صادر شده است و همه این موارد، گویای تنوع پاسخ ها در بیان علت غیبت است. در این مقاله از دو منظر اسرار غیبت و علل غیبت به موضوع پرداخته ایم.