مقاله عنوان فارسی: تاملی در برهان اخلاقی کانت (عنوان عربی: تأمل فی البرهان الأخلاقی عند کانت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاملی در برهان اخلاقی کانت (عنوان عربی: تأمل فی البرهان الأخلاقی عند کانت)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خداوند
مقاله برهان اخلاقی کانت
مقاله برهان وجودشناختی
مقاله برهان کیهان شناختی
مقاله برهان غایت شناختی
مقاله عقل عملی
مقاله عقل نظری (کلیدواژه عربی: الله
مقاله البرهان الأخلاقی لکانت
مقاله البرهان المعرفی
مقاله برهان معرفه العالم
مقاله برهان الغایه
مقاله العقل العملی
مقاله العقل النظری)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی سیدعبدالرئوف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نوشتار پیش رو در پی آن است که برهان اخلاقی کانت را که از برهان های شناخته شده برای اثبات وجود خداوند در الهیات مغرب زمین است، مطالعه و بررسی کند. از این رو، نخست دیدگاه کانت را در زمینه دیگر برهان های اثبات وجود خداوند، همانند برهان وجود شناختی، برهان کیهان شناختی و برهان غایت شناختی مطرح ساخته و بیان می کند که این برهان ها از نگاه کانت هیچ ارزش و اعتباری ندارند و اثبات وجود خداوند از راه هیچ یک از آنها امکان پذیر نیست. سپس برهان اخلاقی کانت را که تنها تکیه گاه او در اثبات وجود خداوند است بر اساس یکی از تقریرهای شناخته شده از آن تبیین می کند. سرانجام، به واکاوی و ارزیابی این برهان از چشم اندازهای گوناگون پرداخته و نشان می دهد برهان اخلاقی کانت که از احکام عقل عملی است توانایی اثبات وجود خداوند را به عنوان یکی از احکام عقل نظری ندارد.