مقاله عنوان فارسی: تاریخ و صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب (عنوان عربی: تاریخ و تصنیف دراسه الفلسفه السیاسیه الاسلامیه فی الغرب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاریخ و صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب (عنوان عربی: تاریخ و تصنیف دراسه الفلسفه السیاسیه الاسلامیه فی الغرب)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه سیاسی
مقاله فلسفه اسلامی
مقاله فلسفه سیاسی اسلامی
مقاله رهیافت تاریخی
مقاله رهیافت تفسیری
مقاله رهیافت انتقادی
مقاله رهیافت توصیفی (کلیدواژه عربی: الفلسفه السیاسیه
مقاله الفلسفه الاسلامیه
مقاله الفلسفه السیاسیه الاسلامیه
مقاله المنهج التاریخی
مقاله المنهج التفسیری
مقاله المنهج النقدی
مقاله المنهج الوصفی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر نخستین نوشتاری است که به دو بحث تاریخ و صورت بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. در بحث نخست، به پیدایش و سیر تاریخی مطالعه اندیشمندان غربی درباره فلسفه سیاسی اسلامی اشاره دارد و ضمن بیان زندگی علمی این دسته از اندیشمندان، به معرفی مهم ترین آثاری می پردازد که در غرب درباره فلسفه سیاسی اسلامی نوشته شده است. در بحث دوم، مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب در چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی صورت بندی می شود. صورت بندی مذکور نه بر اساس تقدم و تاخر زمانی اندیشمندان و آثار، بلکه بر ساس هم خوانی محتوایی مباحث می باشد. همچنین دست یابی به رهیافت های مذکور و صورت بندی آن، نه بر اساس معیار قیاسی، بلکه بر اساس مطالعه استقرایی آثاری است که درباره فلسفه سیاسی اسلامی در غرب نوشته شده اند.