مقاله عنوان فارسی: تاثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده امریکا (عنوان عربی: تأثیر الأصولیه المسیحیه علی السیاسه الخارجیه للولایات المتحده الأمریکیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده امریکا (عنوان عربی: تأثیر الأصولیه المسیحیه علی السیاسه الخارجیه للولایات المتحده الأمریکیه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بنیادگرایی مسیحی
مقاله صهیونیسم مسیحی
مقاله ایالات متحده امریکا
مقاله سیاست خارجی ایالات متحده امریکا (کلیدواژه عربی: الأصولیه المسیحیه
مقاله الصهیونیه المسیحیه
مقاله الولایات المتحده الأمریکیه
مقاله السیاسه الخارجیه للولایات المتحده الأمریکیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزخانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بنیادگرایی جنبشی مذهبی است که بازگشت به اصول و بنیادها را مفروض گرفته و عمدتا خواستار عبور از مدرنیسم و بازگشت به سنت ها می باشد. تصلب، تاکید بر جامعیت دین، مخالفت با سکولاریسم و تاکید بر خشونت جهت پیشبرد اهداف، از ویژگی های اصلی جریان های بنیادگرا و از جمله بنیادگرایی مسیحی است. جنبش های بنیادگرا با چنین رویکردی درصدد تاثیرگذاری بر محیط پیرامون خود بوده اند.
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر آموزه های بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در چهار حوزه حمایت از اسرائیل، فروپاشی کمونیسم، سیاست های خاورمیانه ای آمریکا و گسترش میلیتاریسم در این کشور خواهد پرداخت.