مقاله عنوان فارسی: تاثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تأثیرات الفقه السیاسی الشیعی علی الجمهوریه الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: تأثیرات الفقه السیاسی الشیعی علی الجمهوریه الإسلامیه)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فقه سیاسی
مقاله جمهوری اسلامی ایران
مقاله ساختارهای نظام
مقاله ولایت فقیه
مقاله مشروعیت (کلیدواژه عربی: الفقه السیاسی
مقاله الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه
مقاله هیاکل النظام
مقاله ولایه الفقیه
مقاله المشروعیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فقه سیاسی، تاثیرات فراوانی در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تامین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تاملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی (ره)؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیا کرد. لذا تاثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.