مقاله عنوان فارسی: تاثیرات تغییرات جمعیت؛ مقیاس اقتصاد و فناوری بر فرایند رشد اقتصادی (عنوان عربی: تأثیرات التغییرات السکانیه ومعیار الاقتصاد والتقنیه علی عملیه النمو الاقتصادی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاثیرات تغییرات جمعیت؛ مقیاس اقتصاد و فناوری بر فرایند رشد اقتصادی (عنوان عربی: تأثیرات التغییرات السکانیه ومعیار الاقتصاد والتقنیه علی عملیه النمو الاقتصادی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جمعیت
مقاله مقیاس اقتصاد
مقاله رشد اقتصادی
مقاله فناوری
مقاله اثر اندازه بازار
مقاله تغییرات فنی مهارت محور (کلیدواژه عربی: الکثافه السکانیه
مقاله المعیار الاقتصادی
مقاله النمو الاقتصادی
مقاله التقنیه
مقاله تأثیر حجم السوق
مقاله التغییرات الفنیه مهاریه المحور)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلالی اصفهانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مویدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی عظیمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله متغیرهای بسیار موثر برای توضیح تفاوت نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای مختلف، سطح و میزان تغییرات جمعیت هر اقتصاد است. اهمیت مبحث در نظریه ها و مدل های رشد اقتصادی، بدین سبب است که در همه فعالیت هایی که در قلمرو علم اقتصاد قرار می گیرد، انسان در جایگاه عنصر اصلی و پایه ای مطرح است؛ زیرا همه فعالیت های اقتصادی، اعم از تولید کالاها، مصرف، سرمایه گذاری، کشف ایده های جدید و تربیت انسان جدید برای انجام این فعالیت ها و … الزاما به حضور و وجود انسان نیاز دارد.
پژوهش پیش رو، در پی تحلیل این موضوع است که در اقتصادهای جدید که بیش از پیش متکی به دانش و انباشت آن و پیشرفت فناوری شده اند، نتایج مثبت و مزیت های ناشی از وجود جمعیت بزرگ تر در یک کشور، چگونه می تواند نمایان شود. افزون بر این، برای شکوفا شدن این نتایج، ایجاد چه زمینه هایی لازم است.
همچنین در این پژوهش، نخست با تبیین یک مدل، اثر جمعیت بزرگ تر بر توانایی یک اقتصاد را برای کشف ایده ها و تولیدات جدید نشان می دهیم و در مدل دوم، مزیت یک اقتصاد با مقیاس بزرگ تر را برای گسترش نوآوری ها در گستره اقتصاد تصویر می کنیم. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که هر اقتصادی برای توانایی در کشف ایده های جدید در بلندمدت، ضرورتا احتیاج به جمعیت بزرگ تر دارد. افزون بر این، وجود مقیاس بزرگ تر یک اقتصاد و بازار بزرگ تر نیروی کار، سبب می شود که نوآوری در شیوه های تولید، سریع تر در گستره اقتصاد انتشار یابد و با این روش نرخ رشد اقتصادی، با شتاب بیشتری در زمان رشد یابد.