مقاله عنوان فارسی: بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی (عنوان عربی: بطلان شرط الضمان فی عقد المضاربه البنکیه فی الصناعه المصرفیه الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی (عنوان عربی: بطلان شرط الضمان فی عقد المضاربه البنکیه فی الصناعه المصرفیه الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مضاربه
مقاله ضمان
مقاله عملیات بانکی
مقاله شرط فعل
مقاله شرط نتیجه (کلیدواژه عربی: المضاربه
مقاله الضمان
مقاله العملیات البنکیه
مقاله شرط الفعل
مقاله شرط النتیجیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهام صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.