مقاله عنوان فارسی: بررسی کلامی لایه مندی معرفتی و داشتن ظهر و بطن قرآن (عنوان عربی: التحلیل الکلامی حول بطون القرآن و ان للقرآن ظهر وبطن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی کلامی لایه مندی معرفتی و داشتن ظهر و بطن قرآن (عنوان عربی: التحلیل الکلامی حول بطون القرآن و ان للقرآن ظهر وبطن)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفسیر قرآن
مقاله فهم قرآن
مقاله ظاهر و باطن
مقاله لایه مندی معرفتی (کلیدواژه عربی: تفسیرالقرآن
مقاله فهم القرآن
مقاله الظاهر والباطن
مقاله معرفه بواطن القرآن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فهم و برداشت از قرآن، در طول تاریخ تفسیر گرفتار دو رویکرد نادرست بوده است: نخست تاویل گرایی بی ضابطه و بر داشت های باطنی که هیچ ارتباطی با ظاهر قرآن نداشته و دیگر جمود بر ظواهر کتاب وسطحی نگری و عدم تعمق در آیات الهی که به تعطیل شدن عقل در مقام فهم قرآن انجامید. رویکرد سوم در بر داشت از قرآن، شیوه اهل بیت علیهم السلام می باشد که در فهم و برداشت از قرآن هم باید به ظواهر الفاظ قرآن و معانی ظاهری آن توجه داشت و هم تلاش کرد تا به معانی باطنی آن رسید.
در این مقاله پس از طرح هر یک از سه دیدگاه کلامی فوق، ادله ای که بدان استدلال شده است به تفصیل بیان شده و سپس ضمن نقد دو دیدگاه نخست، دیدگاه سوم که دیدگاهی جامع و شیوه عملی و قولی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام می باشد با ادله متقن اثبات و مورد تاکید قرار گرفته است.