مقاله عنوان فارسی: بررسی و نقد نظریه های الزام سیاسی (عنوان عربی: دراسه حول نظریات الإلزام السیاسی و نقدها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۸۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی و نقد نظریه های الزام سیاسی (عنوان عربی: دراسه حول نظریات الإلزام السیاسی و نقدها)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: الزام سیاسی
مقاله نظریه
مقاله آنارشیسم
مقاله اختیارگرا
مقاله وظیفه گرا
مقاله غایت گرا (کلیدواژه عربی: الإلزام السیاسی
مقاله النظریه
مقاله الفوضویه
مقاله التخییریه
مقاله الوظیفیه
مقاله الغائیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسم نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفه تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.