مقاله عنوان فارسی: بررسی و نقد نظریه خطاناپذیری مشاهدات عرفانی (عنوان عربی: دراسه نقدیه لنظریه «تنزه المشاهدات العرفانیه عن الخطأ») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکمت اسرا از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی و نقد نظریه خطاناپذیری مشاهدات عرفانی (عنوان عربی: دراسه نقدیه لنظریه «تنزه المشاهدات العرفانیه عن الخطأ»)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مکاشفه علم حصولی و حضوری
مقاله خطا پذیری
مقاله میزان حقیقت (کلیدواژه عربی: المکاشفه
مقاله العلم الحصولی والعلم الحضوری
مقاله التعرض للخطأ
مقاله الضابطه والمعیار
مقاله الحقیقه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.