مقاله عنوان فارسی: بررسی و نقد انگاره ارتداد، در مسیحیت کاتولیک (عنوان عربی: دراسه نقدیه لمفهوم الارتداد فی المسیحیه الکاثولیکیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در معرفت ادیان از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی و نقد انگاره ارتداد، در مسیحیت کاتولیک (عنوان عربی: دراسه نقدیه لمفهوم الارتداد فی المسیحیه الکاثولیکیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ارتداد
مقاله مرتد
مقاله بدعت
مقاله نودینی
مقاله تکفیر
مقاله کاتولیک
مقاله مسیحیت (کلیدواژه عربی: الارتداد
مقاله المرتد
مقاله البدعه
مقاله التدین الجدید
مقاله التکفیر
مقاله الکاثولیکیه
مقاله المسیحیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دین، تکیه گاه بسیاری از مردم دنیا و امری فطری، عمیق و ریشه دار است. شناخت آموزه ها و جهان بینی ادیان، از طریق منابع آنها راهی برای کم کردن فاصله میان پیروان ادیان است. ورود و خروج یا تشرف و ارتداد، از مباحث مهم ادیان می باشد.
ارتداد در کاتولیک رد کامل ایمان مسیحی، توسط کسی است که قبلا تعمید یافته است. ماهیت ارتداد در مقایسه با بدعت و شقاق وضوح بیشتری می یابد. انگاره ارتداد در منابع دینی و قانونی مسیحیت کاتولیک امده و در سیر تاریخی خود در دوره های مختلف حکم یکسانی داشته، اما به واسطه نوع رابطه کلیسا با حاکمان و میزان دلبستگی حاکمان به دین در اجرا متفاوت بوده است. عقلانی نبودن آموزه های اصلی مسیحیت، کم رنگ شدن عقاید، افراط در مجازات و نحوه برخورد با ظالم، به عنوان عوامل تاثیرگذار در ارتداد بیان گردیده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و با رویکرد نقلی و تاریخی در صدد اشنایی، بررسی و نقد انگاره ارتداد در مسیحیت کاتولیک می باشد.