مقاله عنوان فارسی: بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جر زائد در قرآن مجید (مطالعه موردی ده جزء اول قرآن) (عنوان عربی: البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائده فی عشره الأجزاء الأولی من القرآن المجید) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جر زائد در قرآن مجید (مطالعه موردی ده جزء اول قرآن) (عنوان عربی: البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائده فی عشره الأجزاء الأولی من القرآن المجید)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن
مقاله بلاغت
مقاله نحو
مقاله حرف جر
مقاله حرف زائد
مقاله تاکید (کلیدواژه عربی: القرآن
مقاله بلاغه
مقاله النحو
مقاله حرف الجر
مقاله حرف الزائد
مقاله التأکید)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیفه شوشتری محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی قمصر لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قرآن مجید که روشنگر زندگی همه جوامع است، از همان قرن اول هجری، پیوسته از جنبه های مختلفی مانند صرف و نحو و لغت و بلاغت و… مورد تحقیق و بررسی علما قرار گرفته است و هر یک به قدر توان خود از قرآن استنباط کرده اند. این مقاله به بررسی حروف جر زائد در ده جزء اول قرآن مجید می پردازد. این حروف در جمله، نقش تاکیدی دارند و معنای کلی جمله را تاکید می کنند، به گونه ای که ذکر آن ها در جمله به مانند تکرار دوباره جمله است. این مقاله به بیان آرای مختلف در مورد آیاتی که در آن ها حروف جر زائد به کار رفته است، پرداخته و سپس به بررسی، بحث و مقایسه این آرا می پردازد تا به جمع بندی و نتیجه گیری از آن ها بپردازد.