مقاله عنوان فارسی: بررسی نقش و کارکرد طریقت های صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه (عنوان عربی: دور الطریقه البکتاشیه وسائر الطرق الصوفیه فی الإمبراطوریه العثمانیه وأدائها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی نقش و کارکرد طریقت های صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه (عنوان عربی: دور الطریقه البکتاشیه وسائر الطرق الصوفیه فی الإمبراطوریه العثمانیه وأدائها)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امپراتوری عثمانی
مقاله تصوف
مقاله حاجی بکتاش ولی
مقاله بکتاشیه
مقاله ینی چری
مقاله آسیای صغیر
مقاله آناطولی (کلیدواژه عربی: الإمبراطوریه العثمانیه
مقاله التصوف
مقاله الحاج بکتاش ولی
مقاله البکتاشیه
مقاله الینیشری
مقاله آسیا الصغری
مقاله الأناضول)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیردل تقی
جناب آقای / سرکار خانم: رازنهان محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امیرنشین عثمانی برای تثبیت و حفظ قدرت خود، تحولات مهمی را پشت سر گذاشت. در این پروسه حفظ قدرت، عواملی چند نقش داشتند که توجه به دراویش و طریقت های صوفی و بهره گیری از نفوذ و قدرت آنان، به ویژه طریقت بکتاشیه، از عوامل مهم بود. طریقت بکتاشیه منسوب به حاج بکتاش ولی، از فرقه های مهم و تاثیر گذار در تاریخ امپراتوری عثمانی است که زمینه های پیدایش آن به قرن هفتم هجری در آسیای صغیر برمی گردد. این طریقت که بر اساس نهضت باباییه در آسیای صغیر پایه گذاری شد، توانست از طریق پیوند با سازمان نظامی ینی چری، نفوذ خود را در سلاطین عثمانی گسترش داده و چندین قرن در تحولات سیاسی مذهبی امپراتوری عثمانی نقش داشته باشد.
در این مقاله سعی شده است تا علل توجه سلاطین عثمانی به طریقت های صوفی، به ویژه بکتاشیه، زمینه های پیدایش بکتاشیه و چگونگی ورود و نقش آنان در مناسبات سیاسی – مذهبی امپراتوری عثمانی بررسی شود.