مقاله عنوان فارسی: بررسی نقش علما در برخورد با مساله بابیت و بهائیت (عنوان عربی: دراسه دور العلماء فی التعامل مع البابویه والبهائیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی نقش علما در برخورد با مساله بابیت و بهائیت (عنوان عربی: دراسه دور العلماء فی التعامل مع البابویه والبهائیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علما
مقاله بابیت
مقاله بهائیت
مقاله قاجاریه
مقاله شیخ انصاری (کلیدواژه عربی: العلماء
مقاله البابویه
مقاله البهائیه
مقاله القاجاریه
مقاله الشیخ الأنصاری)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاکرمیبدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در پیدایش فرقه ضاله بهائیت، علل گوناگونی دخیل بود. در این راستا می توان به بسترهای دینی همچون درک نادرست از آموزه مهدویت و انتظار منجی، ظهور فرقه شیخیه، و بسترهای فرهنگی و اجتماعی نظیر فقر، جهل، بی سوادی و خرافه پرستی اشاره کرد. از میان دلایل سیاسی نیز می توان از سویی به ضعف حکومت و تسلط همه جانبه اجانب بر دربار و منابع ملی، و از سوی دیگر به حمایت بیگانگان از هر حرکت ساختار شکن در راستای تضعیف اقتدار حکومت و علما اشاره کرد. اشتباه برخی از مورخان و دعاوی کذب برخی از پیروان فرقه ضاله بهائیت موجب شده است برخی گمان کنند علمایی همچون شیخ اعظم انصاری، در برخورد با سران بابیت و بهائیت برخورد قاطع و درخوری نداشته اند. در این نوشتار، به دنبال بررسی ادعاهای مطرح شده و سپس نقد و بررسی آنها با توجه به قرائن و شواهد موجود هستیم.