مقاله عنوان فارسی: بررسی نقش خانواده در کاهش انحرافات اجتماعی (عنوان عربی: دور الأسره فی الحد من الانحرافات الاجتماعیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی نقش خانواده در کاهش انحرافات اجتماعی (عنوان عربی: دور الأسره فی الحد من الانحرافات الاجتماعیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: زندگی اجتماعی
مقاله انحرافات
مقاله جامعه پذیری
مقاله فرهنگ پذیری
مقاله خانواده (کلیدواژه عربی: الحیاه الاجتماعیه
مقاله الانحرافات
مقاله التقبل الاجتماعی
مقاله التقبل الثقافی
مقاله الأسره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مریجی شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بشر از زمانی که زندگی گروهی را برگزید، همواره با مشکل ناهمنوایی و رفتارهای انحرافی برخی از همنوعان خود روبرو بوده و همواره در شناسایی علت پدیداری آن و راه حل و یا گریز از آن، تلاش کرده است. در این میان، در همه اعصار جهل و نادانی اصلی ترین علت ناهنجاری های اجتماعی شناخته شده و اندیشمندان بر آگاهی بخشی از طریق جامعه پذیری و فرهنگ پذیری در این زمینه تاکید داشته اند. البته شیوه فرهنگ پذیری را در آگاهی بخشی مطمئن تر و کارسازتر دانسته اند.
این مقاله، نقش بی بدیل خانواده را در حل و یا کاهش معضل انحرافات و کجروی اجتماعی بررسی می کند. پس از بهره گیری از تحقیقات به عمل آمده محققان و آموزه های دینی، نشان داده است که خانواده تنها عاملی است که در کاهش انحرافات اجتماعی نقش برجسته و انکار ناپذیری دارد. می توان با بهره گیری از شیوه صحیح و تایید شده دینی، رفتار فرزندان را مطابق ارزش های حاکم شکل داد و یا در اثر سوء تدبیر و سخت گیری و یا سهل انگاری در روش تربیت، راه انحراف و کجروی رفتاری و ناهمنوایی را توسط فرزندان در جامعه هموار ساخت.