مقاله عنوان فارسی: بررسی میزان رازآلودگی مفهوم مرگ در شهر تهران (عنوان عربی: دراسه مدی غموض مفهوم الموت فی مدینه طهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی میزان رازآلودگی مفهوم مرگ در شهر تهران (عنوان عربی: دراسه مدی غموض مفهوم الموت فی مدینه طهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رازآلودگی مرگ
مقاله تنهایی محتضران
مقاله خانه های سالمندان
مقاله مراسم تشییع
مقاله تدفین و ترحیم درگذشتگان
مقاله گورستان های شهری (کلیدواژه عربی: غموض الموت
مقاله وحده المحتضر
مقاله دار العجزه
مقاله مراسیم التشییع
مقاله مراسیم الدفن
مقاله مجالس التأبین
مقاله مقابر المدن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تسلیمی تهرانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نوشتار حاضر، در پی آن است که با تحلیل و تبیین میزان رازآلودگی مفهوم مرگ در شهر تهران، شاخص های اجتماعی مرتبط با آن را بررسی کند. برای این منظور، پس از مطالعه ای مختصر درباره نظریات موجود، نظریه تمدن نوربرت الیاس را مبنای نظری این پژوهش قرار دادیم. سپس با توجه به تحلیل نظری و با استفاده از گزارش ها و آمار موجود، میزان غرابت مفهوم مرگ در شهر تهران و شاخص های مختلف اجتماعی آن تحلیل و تبیین شده اند. براین اساس، به نظر می رسد، میزان چشمگیری از رازآلودگی و غرابت مفهوم مرگ در شهر تهران مشاهده شدنی است؛ هرچند این موضوع در مقایسه با وضعیت جوامع غربی، عمومیت و گسترش بسیار کمتری دارد. در همین باره، نوشته پیش رو پیشنهادهایی برای کاهش رازآلودگی مزبور ارائه می دهد؛ از جمله این موارد تاکید بر تقویت معانی دینی و جمعی، تقویت مراسم جمعی تشییع، تدفین و ترحیم و نیز توسعه فرهنگ همدلی و همجوشی با سال خوردگان و محتضران است.