مقاله عنوان فارسی: بررسی مطلق گرایی اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی (عنوان عربی: نزعه الإطلاق الأخلاقی عند القاضی عبدالجبار المعتزلی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی مطلق گرایی اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی (عنوان عربی: نزعه الإطلاق الأخلاقی عند القاضی عبدالجبار المعتزلی)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تعارض اخلاقی
مقاله فلسفه اخلاق
مقاله قاضی عبدالجبار
مقاله مطلق گرایی اخلاقی
مقاله نسبیت گرایی اخلاقی (کلیدواژه عربی: التعارض الأخلاقی
مقاله فلسفه الأخلاق
مقاله القاضی عبدالجبار
مقاله نزعه الإطلاق الأخلاقی
مقاله النسبیه الأخلاقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مطلق گرایی اخلاقی در برابر نسبیت گرایی اخلاقی، دیدگاهی در فلسفه اخلاق است که بر واقع گرایی و عینیت گرایی ابتنا دارد. متفکران مسلمان عمدتا به این دیدگاه باور داشته اند. این مقاله درصدد نشان دادن این است که قاضی عبدالجبار معتزلی، در زمینه اخلاق مطلق گرا بوده و هیچ یک از انحای مختلف نسبیت گرایی را نپذیرفته و تنها معتقد به گونه ای ضعیف شده از نسبیت گرایی فرهنگی بوده است.همچنین راهکار وی برای حل تعارض قوانین مطلق اخلاقی بررسی شده است.