مقاله عنوان فارسی: بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح (عنوان عربی: دراسه عن مشروعیه شرط عدم التمکین ضمن عقد النکاح) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح (عنوان عربی: دراسه عن مشروعیه شرط عدم التمکین ضمن عقد النکاح)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تمکین
مقاله شرط عدم تمکین
مقاله شرط ضمن عقد نکاح
مقاله مقتضای ذات نکاح (کلیدواژه عربی: التمکین
مقاله شرط عدم التمکین
مقاله شرط ضمن عقد النکاح
مقاله مقتضی عقد النکاح)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سیدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشا این اختلاف آراء، از برداشت های متعدد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است، اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد.