مقاله عنوان فارسی: بررسی مساله تاثیر نسبیت فیزیکی بر اخلاق (عنوان عربی: بحث و نقد تأثیر النسبیه الفیزیائیه فی الأخلاق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی مساله تاثیر نسبیت فیزیکی بر اخلاق (عنوان عربی: بحث و نقد تأثیر النسبیه الفیزیائیه فی الأخلاق)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق
مقاله فیزیک کوانتوم
مقاله اصل عدم قطعیت
مقاله نسبیت (کلیدواژه عربی: الأخلاق
مقاله الفیزیاء الکمیه
مقاله قاعده عدم الحتمیه
مقاله النسبیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تا اواخر قرن نوزدهم، فیزیک نیوتنی حاکم بلامنازع جهان علم بود. نیوتن معتقد بود مکان، زمان، حرکت و جرم اجسام مطلقند و نسبیت در آنها راه ندارد، اما با آغاز قرن بیستم، نخستین جرقه های فیزیک نسبیت و کوانتوم، فیزیک نیوتن را مورد تردیدهای جدی قرار داد. در این میان، برخی از فیلسوفان علم و فیزیک دانان قرن بیستم که متاثر از دو انقلاب نسبیت و کوانتوم در فیزیک نوین بودند، ادعا کردند که با سقوط فیزیک کلاسیک نیوتنی که داعیه دار قطعیت و جبر در نظام طبیعت است، نه تنها اختیار و انتخاب آزاد آدمی تضمین می گردد، ارزش های اخلاقی نیز تابع زمان و مکان شده، قطعیت و شمول خود را از دست می دهند. بنابراین در این دیدگاه، اخلاق نیز همچون فیزیک جدید، نسبی می باشد. این نوشتار، ابتدا با شرح و توضیح جداگانه نسبیت در فیزیک و اخلاق، حالات ممکن میان این دو برشمرده شده و سپس این ادعا نقد شده است.