مقاله عنوان فارسی: بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی (عنوان عربی: دراسه فقهیه و حقوقیه عن الرشوه فی القضاء المجازی (الالکترونی)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی (عنوان عربی: دراسه فقهیه و حقوقیه عن الرشوه فی القضاء المجازی (الالکترونی))
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رشوه
مقاله رشوه مالی
مقاله رشوه غیرمالی
مقاله فضای سایبری (کلیدواژه عربی: الرشوه
مقاله الرشوه المالیه
مقاله الرشوه غیرالمالیه
مقاله الفضاء السیبرانی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی دهکلانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی فرد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بداغی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفا عالم تکوین است؟ به گونه یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولا مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیا مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.