مقاله عنوان فارسی: بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام (عنوان عربی: دراسه عن عقد الإجاره فی المواجهه مع العذر العام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام (عنوان عربی: دراسه عن عقد الإجاره فی المواجهه مع العذر العام)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عذر
مقاله عذر عام
مقاله بطلان عقد
مقاله انفساخ عقد
مقاله استیفاء منافع
مقاله قبض مستاجر
مقاله خیار فسخ (کلیدواژه عربی: العذر
مقاله العذر العام
مقاله بطلان العقد
مقاله انفساخ العقد
مقاله استیفاء المصالح
مقاله قبض المستأجر
مقاله خیار الفسخ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی سیدمحمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی عابدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستاجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می پردازد.