مقاله عنوان فارسی: بررسی شاخصه های جامعه زمینه ساز ظهور با تاکید بر روایات نصرت (عنوان عربی: دراسه معالم المجتمع الممهد للظهور من خلال التاکید علی روایات النصره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در انتظار موعود از صفحه ۷۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی شاخصه های جامعه زمینه ساز ظهور با تاکید بر روایات نصرت (عنوان عربی: دراسه معالم المجتمع الممهد للظهور من خلال التاکید علی روایات النصره)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روایات
مقاله زمینه سازی ظهور
مقاله نصرت
مقاله عون
مقاله صحبت (کلیدواژه عربی: الروایات
مقاله تمهید أرضیه الظهور
مقاله النصره
مقاله العون
مقاله الصحبه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف آگاه سیدمحمدرضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در این مورد که آیا زمینه سازی برای ظهور و حکومت امام مهدی لازم است، یا بالعکس، این که وظیفه ما زمینه سازی نیست و از ما فقط عمل به دستورات دینی را خواسته اند؛ دو دیدگاه وجود دارد. بررسی این دو دیدگاه به طور مبسوط، مجالی وسیع می طلبد. نیز زمینه سازی را از ادله و راه های گوناگونی می توان اثبات کرد. در این مقاله، به اثبات ضرورت زمینه سازی با استفاده ازآیات و روایات و همچنین نصرت و یاری امام زمان عج می پردازیم و شاخصه های نصرت الاهی را بیان می کنیم.
در این نوشتار، پس از معنا کردن واژه «نصرت» و واژه های همگون با آن؛ و نیز تعریف زمینه سازی و مراتب آن؛ به بیان ارتباط نصرت با زمینه سازی (به سه بیان) و ضرورت زمینه سازی می پردازیم. سپس به اثبات ضرورت زمینه سازی با استفاده از روایات نصرت خواهیم پرداخت.